Vad är ränta? Vi hjälper dig!

Ränta är kostnaden du betalar för att låna pengar eller avkastningen du får på pengarna du sätter in på ditt sparkonto. Kostnaden för att låna pengar kallas utlåningsräntan. Insättningsränta är den ränta du får för de pengar du har på ditt sparkonto.

Det finns flera olika typer av räntor: 

  • Nominella räntor är de grundläggande räntorna för till exempel inteckningar.
  • Effektivränta är den totala kostnaden för ett lån under en period av ett år.
  • Realränta är den ränta som du får när inflation dras från den nominella räntan.
  • Listoräntor är bankernas officiella ränta som de marknadsför för till exempel inteckningar.
  • Reporäntan, även kallad styrräntan, påverkar marknadsräntorna och är den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar från Riksbanken.
  • Statliga hypoteksräntor är den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en löptid på minst fem år.

Räntan är storleken på räntan i procent och räntan är kostnaden för lånet. Variabla räntor tenderar att ha lägre räntor än fast räntor. Ju längre bindningsperiod, desto högre räntor.

Bildresultat för interest rate

Räntan du använder för att beräkna driftskostnaden för ett lån eller den ränta du får på dina insatta pengar på ditt sparkonto. För lån är räntan det du måste betala för ditt lån i procent. Räntan för lån varierar beroende på vilken typ av lån du har. Variabla lån har vanligtvis lägre räntor än obligationslån.

Effektiv ränta

Detta är ett ord som ofta används när man försöker att jämföra priser mellan långivare. Effektiv ränta är det faktum en hel del bra agenter ofta använder när den tar hänsyn till alla kostnader. Beräkningen sker nämligen genom att räkna alla kostnader som följer med lånet. Detta kan inkludera ränta, administrationsavgift, uppläggningsavgift, etc. När du vet exakt hur mycket det kostar att låna från en långivare räknas på en procentsats på årsbasis. Detta innebär att till exempel bolån och personliga lån, den summa som du får en mycket bra mått på hur dyrt det är att låna från alla långivare.

Det är helt enkelt att ha den lägsta effeltiv hastigheten är billigare att låna. Dock är den effektiva räntan inte lika bra för lån som inte sträcker sig över ett helt år. Eftersom de fortfarande räkna det på årsbasis, det blir i själva verket Beräkningen visar hur mycket det skulle kosta att låna pengar under året för att betala tillbaka det första lånet. Sålunda en ofta en effektiv ränta som kan hamna väl över 1000%. Som den effektiva räntan kan fungera för kortfristiga lån är när man jämför två identiska i fråga om mognad och så vidare.

Ett lån på 2 000 kronor för 30 dagar jämfört mellan två olika långivare kommer att ha en effektiv ränta beräknas på samma belopp, och sedan blir plötsligt intressant. Men akta dig för hur mycket av det är debiterbar och intresse när det gäller mikrolån med tanke på att du har rätt att dra av 30% av räntekostnaderna. Vår grundläggande råd är att alltid jämföra den effektiva räntan för alla lån som sträcker sig över ett år. För kortare lån är det ofta bättre att helt enkelt titta på den totala kostnaden för lånet så finns det en mycket mer begriplig bild.

Rak ränta

Med denna typ av ränta du betalar ränta på det ursprungliga lånebeloppet under hela löptiden. När amor av skulden kommer därför inte att påverka det belopp som ska betalas varje gång räntan.

Rörligt ränta

När du låna pengar, ibland har du möjlighet att utöva kontroll över vilken typ av intresse att lånet ska ha. Detta är vanligast på hypotekslån. Valet är oftast då på att binda upp räntan för en viss tid eller att låta den vara mobila.

Fast och bunden ränta

Olika lån har olika sätt på vilka räntan hanteras. Den vanliga är att detta talar om en rörlig ränta (tremånadersräntan) och en fast ränta. Den fasta kurs du sedan välja hur länge du vill binda. Valet här är i allmänhet någonstans mellan 1 och 10 år. Under den tid som lånet är knuten dåvarande räntan inte kommer att förändras oavsett vad som händer. Detta kommer att ge större säkerhet till låntagaren som alltid vet exakt hur mycket pengar som ska betalas under lånets löptid. Nackdelen är normalt att räntan är något högre för ett lån jämfört med lån med rörlig ränta.

Ränteskillnadsersättning & räntekompensation

Om du har en fast ränta lån och vill lösa detta i förväg, riskerar du att behöva betala något som kallas räntekompensation vilket är en ränteskillnadsersättning. Detta är en ersättning som betalas till långivare för att täcka sina kostnader kommer fortfarande att vara runt för ditt lån när du har återbetalat ditt lån. Detta beror på att långivarna också har lånat pengar för ditt lån med fast ränta samtidigt som du har perioder i dem. Således kommer de att ha intresse även efter att du har slagit lånet.

Vad är ränta? Vi hjälper dig! Overall rating: ★★★★★ 4.7 based on 10 reviews.
5 1