Vad är ett annuitetslån?

Annuitetslån är en form av lån (Vad är ett lån?) där låntagaren regelbundet betalar ett fast belopp, livränta eller livränta för ränta och amortering tillsammans. Till skillnad från andra typer av lån varierar bruttokostnaderna för avbetalningar och lånekostnader inte under lånets löptid.

Annuitet kommer från latinets annuus, årlig, via franskans annuité, årlig avbetalning. Periodiciteten kan vara vilken som helst, exempelvis vecka, månad eller kvartal.

Annuitetslån
Annuitetslån
Det månatliga annuitetsbeloppets uppdelning i ränta och amortering. Avser ett lån på 100 000 kr med 5 års löptid till 9% årsränta.
Annuitetslån
Annuitetslån
Den återstående skulden på ett annuitetslån minskar inte linjärt. Figuren avser samma lån som ovan.

Eftersom beloppet vid varje betalning är konstant, varierar både räntesatsen och amorteringsdelen under loppet. När det gäller alla former av lån med återkommande avbetalningar sjunker räntekostnaden gradvis när det räntebaserade lånebeloppet faller. Avbetalningsdelen stiger därmed för varje betalning.

En konsekvens av detta är att skulden inte minskar linjärt, liksom vid direkt amortering. I stället minskar skulden relativt långsammare i början och snabbare efteråt. Den totala räntekostnaden under hela lånets löptid är därför högre, även om skillnaden kan vara liten för korta lån. Behöver du ett snabblån?

Om låntagaren kan dra av ränta blir de faktiska utgifterna i början av lånet lägre, vilket kan vara gynnsamt.

Så fungerar annuitetslån

Annuitetslån är en låneform där du som ska återbetala ett lån alltid betalar in samma summa till långivaren. Denna summa ska sedan täcka både ränta och amortering. Följden av detta är att delen som går till att betala ränta och amortering kommer att förändras över tiden. När ett annuitetslån är nytt kommer en förhållandevis stor del av inbetalningen att gå åt för att enbart betala räntan. Sen för varje krona som blir över och som då används för att amortera på lånet kommer att göra att räntedelen blir lägre. Därmed kommer kapitalskulden inte att sjunka linjärt som den gör vid rak amortering. Istället minskar din skuld långsamt i början för att sedan accelerera vid varje återbetalning.

Bruten annuitet – Det här innebär det


Det vanligaste när det gäller återbetalning av lån är att man följer en jämna plan under hela tiden. Dock behöver det inte alltid vara så och ett lån där amorteringstakten varierar kallas för ett lån med bruten annuitet. Exempelvis kan det vara så att amorteringstakten det första året inte är så hög för att nästa år gå upp till en högre nivå. Eftersom takten varierar går det inte på förväg säga exakt hur ett lån med bruten annuitet ser ut utan detta är något man förhandlar fram från fall till fall.

Vad är ett annuitetslån? Overall rating: ★★★★★ 4.7 based on 10 reviews.
5 1