Vad är amortering?

Vad är amortering? Amortering, delbetalning på skuld. Avskrivningar gäller normalt för delar av en skuld, men kan också avse hela skuldbeloppet.

Hur fungerar amortering?

När du betalar på ett lån betalar du normalt amortering och ränta. Säg att du har ett lån på 100 SEK och betalar totalt 20 SEK till den du lånade pengarna från. Om räntan är 10 SEK är det återstående beloppet 10 SEK är det möjligt att återbetala lånet. Det innebär att du nu har betalat tillbaka 10 SEK och det totala lånet istället är nu 90 SEK.

Bildresultat för amortering

Vid nästa återbetalningsperiod kommer räntan att vara lägre eftersom du bara betalar ränta på 90 SEK istället. Beroende på vilken typ av lån du har betalar du antingen samma totala belopp till långivaren och därmed blir återbetalningen större eller så återbetalar du samma belopp vid varje tillfälle och då blir din betalning mindre för varje månad.

Olika typer av amorteringar?

  • Amorteringsfritt lån är ett lån där hela skulden återbetalas i slutet av löptiden. Den 1 mars 2018 trädde ett nytt amorteringskrav i kraft, vilket innebär att hushåll som tar en ny inteckning på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten får extra amortering. Utöver det nuvarande återbetalningskravet måste de också betala ytterligare 1 procentenhet av hypotekslånet per år.
  • Rak amortering innebär att amorteringsdelen är konstant vid varje betalningstid. Utgifterna minskar därför över tiden, eftersom kapitalskulden och därmed räntan minskar.
  • Serieplan innebär att amorteringsbeloppet kontinuerligt ökar med en viss faktor för varje betalningsmöjlighet. Vanligtvis är återbetalningarna mycket små i början men växer och blir stora i slutet av kreditperioden. Modellen var vanligt på 1960-, 1970- och 1980-talet vid långsiktig finansiering av hyreshus. Förväntad inflation skulle göra avskrivningar mycket mindre synliga i framtiden.
  • Trappplanen används mest på långfristiga lån och innebär att amorteringen ökar stegvis, inte kontinuerligt som på livränta eller seriella planlån.

Amorteringsbelopp

Vid varje förfallodatum så om det är en månad eller oftare betala en summa till långivaren där du har ditt lån. Denna summa, som du betalar för att täcka alla de kostnader som följer med lånet. Intresset är den stora delen om kostnaderna, men det kan finnas andra saker att administration avgift och liknande. Det är vanligt att även betala mer än ränta, etc. till långivaren och att detta belopp används för att återbetala skulden.

Hur mycket du amortera vid varje tillfälle är ofta upp till dig. Vissa lån mikrolån kan ha några val när det gäller mognad. Men personliga lån och inteckningar där du kan ofta styra allt själv. Om du tar till exempel ett personligt lån på 000 100 kronor och besluta att återbetala detta i två år och du betalar en månatliga återbetalningen belopp kommer att uppgå till 4 167 per månad. Om du väljer att amortera det över 10 år i stället bli nominellt belopp om 833 per månad. Således kan du ofta behärska sig mycket över det. Tänk bara på att en längre sikt, även om det innebär en lägre återbetalningsbeloppet varje månad, kommer den totala bli dyrare när du betalar mer intresse totalt.

Amorteringsplan

En amorteringsplan därför summeras och det avgör hur mycket och när detta belopp kommer att återbetalas till långivaren. Hur planen kan se lite annorlunda från de olika typer av lån. När det gäller exempelvis inteckningar som händer återbetalningar normalt inte så ofta, men tre månader är vanligt. Där just då finns det en stor skillnad. Och vi talar inte mindre om hur mycket som ska betalas ut när som helst.

Ett lån kan återbetalas på olika sätt, till exempel genom rak amortering eller lån en månatlig avbetalning.

Vad är amortering? Overall rating: ★★★★★ 4.7 based on 10 reviews.
5 1