Borgenär – Vad innebär borgen?

Om man inte har en tillräckligt stark ekonomi själv så kan man behöva en borgenär som säkerhet för att få lån av banken. Det är oftast vid större lån så som bolån där en säkerhet är inblandad som man använder sig av borgenslån. Om du behöver snabblån så kan man ofta ta dessa utan säkerhet. I de fall man kanske inte har en bostad eller andra saker av väldigt högt värde som fungerar som säkerhet kan man behöva en borgenär. Vi reder ut begreppen så som borgen, borgenärer, gäldenärer och borgenslån nedan.

Borgen

Om du går i borgen för någon innebär att du säger att du är beredd att gå som säkerhet. Detta kan användas i utlåning av pengar eller hyra en lägenhet. Detta är ett sätt för någon som har lite sämre ekonomi för att kunna få godkänt för ett lån, till exempel. Den som står borgen måste ha en god ekonomi för långivaren kommer att kontrollera den här personen också. För om låntagarna inte betala tillbaka lånet som avsett, kommer långivaren att kräva pengar av dem som trädde som en garant. Man bör därför inte lättvindigt gå in som garant för ett lån eller något annat.

Borgenär

Detta är ett ord som ofta förväxlas med borgensman och liknande. Borgenär är den person eller det företag som lånar ut pengar.

Borgenslån

Om du inte har en tillräckligt stark ekonomi till en långivare kommer överens om att låna ut pengar till dig en lösning skulle kunna vara att ta in en Borgenär. Denna person kommer sedan att ta på sig att agera säkerhet för lånet, vilket innebär att om du inte skulle återbetala skulden som planerat, kan långivaren göra anspråk på pengar från borgenären istället. Det är inte vanligt med denna form av lån förlängas när tiden använder istället en medsökande för lånet i stället. Även om det inte är vanligt, det finns fortfarande möjligheter vid vissa tidpunkter. Ordet Borgenslån är alltså ett där någon blir en säkerhet i form av en borgenär.

Borgensman

Om någon vill låna pengar inte har en tillräckligt stark ekonomi är detta en möjlighet att ta in någon som fungerar som en garant för lånet, det vill säga en borgenär eller borgensman. Detta innebär då att denna person säger att hen är beredd att fungera som säkerhet för de pengar hen lånar. Skulle därför inte låntagaren att återbetala lånet när det är planerat, kan långivaren återvinna betalning från borgenären istället. Förr i tiden fanns det flera garanter. Nu används ofta i stället för en medsökande för lånet. Då får du en starkare ekonomi totalt sett varandra och kan därför ofta villkor som långivarna ställer upp.

Gäldenär

Detta är den juridiska termen för att hänvisa till en person som är i skuld till någon annan. Så om du lånar pengar från en långivare kommer gäldenären. De som lånar ut pengar är fordringsägare.

Borgenär - Vad innebär borgen? Overall rating: ★★★★★ 4.7 based on 10 reviews.
5 1