Vad är ett lån och vad ska du tänka på?

Med lån menas rätten att under en viss tid använda någonting som tillhör någon annan eller den överenskommelse som ger upphov till denna rätt. Om ersättning utgår och lånet inte avser pengar, brukar det ofta kallas något annat, exempelvis hyra, saklega eller arrende. Den juridiska termen för lån av pengar och andra fungibla ting är […]

Borgenär – Vad innebär borgen?

Borgensman

Om man inte har en tillräckligt stark ekonomi själv så kan man behöva en borgenär som säkerhet för att få lån av banken. Det är oftast vid större lån så som bolån där en säkerhet är inblandad som man använder sig av borgenslån. Om du behöver snabblån så kan man ofta ta dessa utan säkerhet. … Läs mer

Vad är amortering?

Vad är amortering? Amortera – Ett lån du tar ska alltid återbetalas och det är här ordet amortering kommer in. Ordet amortering används för att beskriva vad du gör när du betalar tillbaka lånet självt. En avbetalning på ett lån kallas en amortering och därför är avskrivningar vad du gör när du gör en delbetalning […]

Vad kan pengar köpa?

Vad kan pengar köpa? Pengar, som jag tror att vi alla inser, har inget värde i sig själv. Pengar kan inte mata dig, skydda dig eller klä dig. Om du inte bränner den i en eld, håller den dig inte varm, och jag tvivlar på att den bränner bra. Det finns bara fyra saker som […]

Vad är ränta? Vi hjälper dig!

Vad är ränta? Ränta är kostnaden du betalar för att låna pengar eller avkastningen du får på pengarna du sätter in på ditt sparkonto. Kostnaden för att låna pengar kallas utlåningsräntan. Insättningsränta är den ränta du får för de pengar du har på ditt sparkonto. Det finns flera olika typer av ränta:  Nominella räntor är […]

Vad är budget?

Vad är budget? En budget är en planering av framtida inkomster och utgifter. Många företag och organisationer använder en budget för att få en tydlig bild av ekonomin och därmed planera verksamheten. Många privatpersoner gör också budget för att kunna planera vad inkomst kommer att användas till. Hur gör jag en budget? En budget är […]

Vad är ett annuitetslån?

Annuitetslån är en låneform där låntagaren periodiskt erlägger ett fast belopp, annuitet eller annuitetsbelopp, för ränta och amortering tillsammans. Till skillnad från andra låneformer så varierar inte bruttoutgiften för avbetalningar och lånekostnader under lånets löptid. Annuitet kommer från latinets annuus, årlig, via franskans annuité, årlig avbetalning. Periodiciteten kan i praktiken vara vilken som helst, även […]